Systémy založené na principu Martingale II. – testy na historických datech

Představení systému

V tomto článku otestujeme teorii vyřčenou v předchozím teoretickém díle. Pro otestování vlastností money managementu využívajícího Martingale se pokusíme vytvořit automatický obchodní systém, který jej bude připomínat co nejvěrněji. Bude to “nahý” systém osekaný o veškeré další vlivy. Nebude záviset na vstupní myšlence, money management bude stejný pro všechny pozice a výsledek každého cyklu bude stejný, stejně jako v ruletě.

V bodech testovaný algoritmus funguje takto:

  1. První vstup okamžitě po spuštění systému o objemu X v náhodném směru s pravděpodobností 50:50 long nebo short.
  2. Ihned nastaven fixní výstupní příkaz Profittarget, příkaz Stoploss není nastaven.
  3. Pokud se pozice dostane do záporného výsledku o stejné hodnotě jako je výsledek ve vzdálenosti Profittargetu, je otevřena další pozice stejného typu s objemem tak, aby postupně otevírané pozice splňovaly následující objemovou řadu: X, X, 2X, 4X, 8X,…
  4. Profittargety všech pozic jsou vždy nastaveny dle Profittargetu poslední pozice.
  5. Pokud jsou Profittargety vyplněny, začíná nový cyklus od bodu 1.

Objemy ve tvaru X, X, 2X, 4X, 8X jsou zvoleny z toho důvodu, aby součet objemů všech pozic byl stejný jako objem následující pozice. Tím je zajištěno, že každý cyklus skončí stejným profitem bez ohledu na to, kolik pozic se před profitem otevře.

Testování

Testování provádíme na nejoblíbenějších a nejvolatilnějších instrumentech ve své kategorii, a to na měnovém páru EUR/USD, akciovém indexu DAX a komoditě ropa, aby byly zahrnuty tři odlišné typy trhů. Testy provádíme na období 1.1.2016 – 31.12.2016 na vzorku tickových dat s kvalitou 99,9 %. Konkrétní vzdálenost Takeprofitu bude vycházet z typických denních pohybů a rozpětí dle naší statistické ebook. Jelikož se jedná o systém založený na náhodě, výsledky budou i pro totožné parametry při každém testování odlišné, uděláme proto 3 testy pro každý instrument. Výsledky testování představíme z prostorových důvodů pouze ve formě průběhu equity křivky, ze které si lze udělat obrázek o zhodnocení i drawdownu.

EUR/USD

Počáteční kapitál: 10 000 USD

Objem: 0,01 lotu

TP: 100 pips

Test 1:

Test 2:

Test 3:

Tento systém dosáhl ve všech třech případech zhodnocení 25 % – 35 %, což je poměrně slušný výsledek, pro který by se mohlo vyplatit takový systém používat. Pro odhad úrovně skrytého rizika ale tři testy nestačí. Udělejme jich dvacet a do tabulky zapišme, kdy se celý rok 2016 přežije a kdy ne:

Z tabulky plyne, že úspěšnost tří testů po sobě není zase tak výjimečná situace. 7 z 20 testů skončilo během roku 2016 krachem. Nejdříve k tomu došlo již v březnu, nejpozději a nejčastěji se to stalo v listopadu. Z této tabulky lze tedy usuzovat, že pravděpodobnost krachu během roku 2016 by byla kolem 35 %. Průměrné zhodnocení při úspěšném roku činí 34 %, v absolutní hodnotě 3400 dolarů. Dle vzorce pro výpočet očekávané hodnoty zjistíme, že očekávaná hodnota při aplikování tohoto způsobu na rok 2016 za zadaných parametrů činí: 0,65 * 3400 – 0,35 * 10 000, tedy -12 %. Ačkoliv se tak na první pohled může zdát, že systém má potenciál dlouhodobého zisku, po delší sérii testů je vidět, že tomu tak alespoň pro rok 2016 není.

DAX

Počáteční kapitál: 10 000 USD

Objem: 1 lot

TP: 1000 pips (100 bodů)

Test 1:

Test 2:

Test 3:

U Daxu systém nepřežil v prvních dvou případech první měsíc, u třetího testu druhý měsíc. Za určité nízké pravděpodobnosti by se jistě mohlo stát, že počáteční období systém překoná, nakumuluje kapitál a překoná celý rok s vysokým ziskem. Celková očekávaná hodnota bude ale zřejmě i tentokrát záporná.

Ropa

Počáteční kapitál: 10 000 USD

Objem: 0,1 lotu

TP: 20 pips

Test 1:

Test 2:

Test 3:

Na ropě bylo úspěšného roku dosaženo ve třetím případě. V prvních dvou případech došlo v průběhu roku ke krachu, a to navíc po dosažení relativně nízkého zhodnocení.

Závěr

Bylo jasně ukázáno, že tento systém je schopen tvořit stabilní a poměrně dlouhodobé zisky, které jsou ale vykoupeny značným rizikem. Toto riziko je na historických výsledcích skryto, proto jsou tyto systémy předmětem prezentace a prodeje, ale jsou předmětem používání i běžných obchodníků, kteří si riziko spojené s touto technikou neuvědomují a věří, že trh „nemůže stoupat/klesat donekonečna bez korekce“. To je bezpochyby pravda, ale stejně jako na ruletě i v trzích se stávají mimořádné situace, se kterými málokdo počítá. To jsou právě ty situace, které způsobují smazání celého účtu.

Velikost potřebné korekce zjevně závisí na nastavení parametru TP. Pokud jej stanovíme na 10 pips, pro profit je třeba, aby trh vykonal zpětný pohyb nejméně 10 a nejvíce 20 pips, abychom měli jistotu profitu. Přizpůsobování parametrů TP, počátečního kapitálu a počátečního objemu pak ovlivňuje pravděpodobnou výdrž systému do krachu a zhodnocení. Obecně samozřejmě platí známý nepřímý vztah „čím vyšší riziko, tím vyšší zhodnocení“. Riziko krachu lze maximalizací počátečního kapitálu téměř eliminovat, potom ale bude systém dosahovat natolik nízkého výnosu, že se nevyplatí kvůli němu obchodovat. Naopak pokud chceme vysoký výnos, je na místě obava, že systém nepřežije příliš dlouhou dobu a o veškeré výnosy nakonec přijdeme.