Systémy založené na principu Martingale I. – nejprve obecně

V tomto experimentu se podíváme na zoubek obchodním systémům, které využívají principu Martingale. Ten vešel ve známost uplatňováním především při sázení, jeho principy v různých podobách ale využívá i mnoho obchodníků na finančních trzích. A nejen to. Principy Martingale bývají často součástí prodávaných automatických obchodních systémů. Takových, co mají pohádkové křivky. Zakopaný pes bývá většinou v neúměrně vysokém riziku, které je v křivce zůstatku skryto a dříve nebo později se projeví v podobě vymazání celého účtu. V tomto experimentu se podíváme, kde je ono riziko a jestli se vyplatí trávit s těmito systémy vůbec nějaký čas.

Nejdříve je potřeba ujasnit si, co to ten Martingale vůbec je, první díl bude proto spíše teoretický. Pokud už tento systém znáte, můžete rovnou přeskočit k druhému dílu, kde se již testuje na historických datech.

Představme si klasickou ruletu a sázení na barvu. Výsledkem může být jen černá nebo červená. Pokud je s ruletou všechno v pořádku, pravděpodobnost, že padne červená, je stejná jako pravděpodobnost, že padne černá, tedy 50 %. Dejme tomu, že hráč vsadí na červenou 10 dolarů. Pokud červená skutečně v prvním kole padne, vrátí se mu vklad a vyhraje navíc 10 dolarů. Pokud se ale netrefí a padne černá, ve druhém kole vloží dvojnásobek vkladu, tedy 20 dolarů. Pokud tentokrát vyhraje, vrátí se mu 20 dolarů vkladu. Z výhry tím pádem pokryje první sázku 10 dolarů a realizuje zisk 10 dolarů navíc. Pokud neuspěje, v dalším kole vsadí 40 dolarů a tak dále. Princip tkví tedy ve zdvojnásobování vkladů v případě prohrané sázky s tím, že hráč očekává, že dříve nebo později jeho barva padne a realizuje zisk 10 dolarů nezávisle na počtu zatočení rulety. Pokud by měl hráč neomezený kapitál a neomezený počet kol, pak bude realizovat nekonečný bezrizikový zisk. Problém je ale právě ve výši kapitálu, který nekonečný být nemůže, a navíc není na první pohled zřejmé, že potřebný kapitál, aby hráč ustál dostatečné množství kol, je mnohonásobně vyšší než velikost vkladu. Pro ilustraci shrňme princip a rychlost navyšování vkladů v tabulce:

Tabulka předpokládá kapitál 10 000 dolarů a velikost počátečního vkladu 10 dolarů. I když máme k dispozici tisícinásobně vyšší kapitál, než je velikost první sázky, a tedy i očekávané výhry, můžeme o něj přijít velice rychle. Jak je vidět v tabulce, stačí, aby 9x za sebou padla špatná barva a hráč již nemá dost kapitálu na další sázku.

Jsou ovšem zprávy o ne tak výjimečných případech, kdy padne stejná barva více než 30x nebo 40x za sebou. Píše o tom třeba obchodník Vegas v jednom ze svých článků, které jsme pro vás přeložili, konkrétně zde. Pro představu, aby mohl hráč sázet ještě po 30. kole s počátečním vkladem 10 dolarů, musel by mít k dispozici kapitál nejméně 10 737 418 230 dolarů. To už je suma, kterou má k dispozici málokdo.

V následujícím grafu je zobrazen průběh velikosti sázky a výše kapitálu pro počáteční kapitál 1 000 000 dolarů při sázce 10 dolarů. V grafické podobě je tak vidět, jak výše sázky roste stále rychlejším tempem, stejně jako se zrychluje tempo poklesu kapitálu. Po neúspěšném 16. kole se hráč již dostane do mínusu.

Stejný princip se pokoušejí obchodníci aplikovat i na finanční trhy. Místo červené a černé se jen vsází na vzestup nebo pokles. Nebudeme se zde zabývat důvodem, proč obchodník vstoupí na počátku long nebo short, podstatné je, že pokud jde trh proti němu, po určité cenové změně otevře novou pozici ve stejném směru, avšak ve dvojnásobném nebo obecně x-násobném objemu. Takto postupuje v případě nepříznivého vývoje stále dál a spoléhá na to, že trh se nikdy nepohybuje příliš dlouho jedním směrem bez větší korekce. Příchozí korekce potom zajistí potřebný zisk.

Zřejmým rozdílem oproti klasickému systému Martingale z prostředí rulety je volitelnost výplatního poměru – vzdálenosti příkazu Takeprofit a vzdálenosti ceny, na které se otevře nová pozice. Stejně tak je na obchodníkovi, co se bude dít s výstupními příkazy v průběhu trvání pozic, což vytváří prostor na mnoho variant systému.

Výstupní příkaz Stoploss v tomto systému obvykle úplně chybí, což je z podstaty systému logické. Místo toho jsou předem připraveny body otevírání dalších, ředících pozic pomocí limitních příkazů.

Stejně jako v případě rulety, kde je základním problémem strmě rostoucí riziko v případě špatných sázek, platí i na trhu, že to, co je zdánlivě nemožné nebo málo pravděpodobné, se dříve nebo později stane a bude mít fatální důsledky pro obchodní účet. Do té doby systém konzistentně prosperuje. Jakmile se ale naplní nepříznivý scénář, výsledkem je margin call a smazání velké části nebo celého kapitálu.

Tolik obecně o Martingale, v příštím díle již naprogramujeme automatický obchodní systém, pomocí kterého se pokusíme ukázat, jak si tento systém na trzích vede.