Svícové formace Candlesticks, fungují?

Svícové formace neboli Candlesticks patří mezi jednu z nejoblíbenějších metod technické analýzy. Vyhledávání konkrétních seskupení svíček na grafu bylo poprvé použito již v 16. století v Japonsku na rýžové burze. Sem sahají kořeny samotné technické analýzy. Munehisa Homma, nejznámější propagátor této metody, jako první použil systematické záznamy o historických cenách komodity pro odhad jejího vývoje.

Výhody svícových formací

Mezi největší výhody svícových formací patří zřejmě jejich jednoduchost a vypovídací hodnota. Po krátkém seznámení dokáže obchodník rychle analyzovat tržní dění a zjistit, co se v trhu děje. Jsou silnější kupci nebo prodejci? Můžeme očekávat ukončení trendu nebo by naopak trend mohl nabrat na síle? Za svícovými formacemi se totiž skrývá psychologie obchodníků. Jednotlivé tvary svící nám napovídají, jestli jsou silní kupci či prodejci. Typickou ukázkou může být následující graf.

Formace Hammer v praxi

Na grafu M15 EURUSD vidíme konec klesajícího trendu, kdy se vytvořila svícová formace Hammer neboli kladivo. Co nám tato svíce říká? Prodejci se pokusili pokračovat ve výprodeji, avšak byli zastaveni. Svíce uzavřela s dlouhým spodním knotem a to znamená, že i když se prodejcům podařilo dostat níž, neměli dostatek sil, aby tak nízko ceny udrželi. Tento rychlý odraz můžeme nyní považovat za support. Můžeme předpokládat, že když kupci dokázali rychle zastavit prodejce, budou se za udržení support zóny prát i příště. Vidíte, že i když se prodejci 2x pokusili o proražení supportu, nepodařilo se jim to.

Testování formace Hammer (Kladivo). Formace zafungovala jako ukázkový support.

Nevýhody svícových formací

Jak tomu tak bývá, svícové formace doprovází také stinné stránky. Mezi ty můžeme zařadit například subjektivitu nebo náchylnost na kvalitu dat. Obchodování dle svícových formací je založeno na subjektivním pohledu a zkušenostech obchodníka, mohli bychom tak tento druh obchodování označit za umění. Problém však nemusí být jen v subjektivitě, ale zejména také v obchodních datech. Ve světe CFD kontraktů se často ceny instrumentů liší napříč brokery, a tak se jednotlivé svícové formace mohou u některých brokerů vykreslit, přitom u jiného poskytovatele svíčky vypadají úplně jinak.

Nejzajímavější formace jsme otestovali

Zajímalo nás, jestli je možné díky svícovým formacím získat alespoň o trochu lepší obchodní výsledky, než by tomu bylo při obchodování dle čisté nahodilosti. Postavili jsme tak jednoduchý obchodní systém, který rozpozná jednotlivé svícové formace v grafu a dle těchto formací realizuje obchodní příkazy. Na historickém vzorku 11 let jsme otestovali ty nejznámější svícové formace jako jsou například Engulfing, Morning Star, Doji, Hammer, Hanging Man, Harami, Shooting Star.

A jaké byly výsledky?

Pokud obchodujete např. Morning Star, nemáme pro vás příliš dobré zprávy. Tato formace skončila v našich testech mezi posledními. Některé svícové formace však skutečně mohou traderovi přinést tržní výhodu. Mezi ty nejúspěšnější formace patřily formace Inverted Hammer, Medvědí Engulfing či Hanging Man. Tyto formace nabídly větší než 50% úspěšnost predikce následujícího pohybu. Celkově se však úspěšnost svícových formací pohybovala okolo hranice 50%. Svícové formace tedy nenabídly žádnou významnou tržní výhodu.

Způsob testování. RRR 1:1 po výskytu svícové formace.

Zajímají vás svícové formace a chtěli byste další článek o našem testování? Dejte nám like a zveřejníme průběh testování a jeho detailní výsledky.