S&P 500 6.8. 2015

Ve včerejší seanci jsme nabádali k opatrnosti, co se týče reakční prodejní aktivity. Nakonec jsme tuto prodejní aktivitu vůbec nedostali a trh pokračoval v rostoucím trendu započatém v pre-marketu. Prodejce trh našel na minoritní LVN zóně na 2107. Ze včerejší seance si můžeme odnést to, že jsme neudrželi vyšší ceny a uzavřeli v nižší části rovnovážné hodnoty z pohledu mikro-kompozitního profilu.

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v dlouhodobé i krátkodobé rovnovážné oblasti, můžeme spíše očekávat pomalejší trh. Na stranu short bychom dnes mohli testovat úterní netestovaný VPOC.

Na stranu long nemáme dle teorie aukce blízké target zóny. Z včerejšího profilu si můžeme odnést dvě LVN 2097.75, 2100 a HVN na 2104.25, které by mohli v trhu vyvolat nějakou reakci v kombinaci s intra-denním kontextem.

Vzhledem k tomu, že budeme otevírat ve včerejší rovnovážné oblasti, lze očekávat pomalejší aktivitu.

**Hypotézy jsou vždy vytvářeny na první dvě hodiny regulérní US seance, která začíná od 15:30.

S&P 500

S&P 500

I vy vydělávejte na jinak zdarma nedostupných informacích o zobchodovaných objemech! Denní analýzy dle tržní aukce jen na Získejúčet.cz!

Hodně štěstí při obchodování!

Upozornění

Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.