S&P 500 5.8. 2015

Středeční seance začala pohybem směrem k VPOCu na ceně 2082. Kupce jsme našli na úrovni 2088, což je zde již mnohokrát zmiňovaný  dlouhodobý VPOC kompozitního profilu. Kupci vynesli trh až k testu pondělní HVN zóny na 2096, kde vstoupili do trhu opět prodejci, kteří dostali trh až k našemu targetu na 2082. Tam jsem dle předpokladu našli kupce, ale v závěru dne opět do trhu vstoupili prodejci a uzavřeli jsme na neférových dnech. Uzavření na téměř low dne je velice jasný signál o prodejcích v trhu, ale toto celé vyvrátil dnešní pre-market.

V pre-marketu máme konstantní rostoucí trend, který trh zanesl až nad včerejší rozpětí. Z tohoto důvodu můžeme očekávat ihned po otevření reakční prodejní aktivitu, ale vzhledem k tomuto silnému trendu je třeba být opatrný.

V případě, že prodejní aktivitu dostaneme, můžeme očekávat test včerejší rovnovážné oblasti, ale prodejní aktivita může být velice krátká.

**Hypotézy jsou vždy vytvářeny na první dvě hodiny regulérní US seance, která začíná od 15:30.

S&P 500

S&P 500

I vy vydělávejte na jinak zdarma nedostupných informacích o zobchodovaných objemech! Denní analýzy dle tržní aukce jen na Získejúčet.cz!

Hodně štěstí při obchodování!

Upozornění

Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.