S&P 500 4.8. 2015

Ve včerejší seanci ihned po otevření vstoupili do trhu prodejci. V souladu s hypotézou jsme očekávali útok na slabou strukturu znázorněnou bodem 2 ve včerejší analýze. Nicméně, krátce po první korekci dolů jsme našli kupce, kteří se pokusili dostat nad aktuální vrchol. To se jim nepovedlo a prodejci převzali kontrolu. Včerejší VPOC je znatelně níž, ale uzavření trhu se uskutečnilo v rozpětí předchozích tří dnů, což značí jak přítomnost kupců, tak prodejců.

Dnes můžeme očekávat dva úplně stejně pravděpodobné scénáře. Klíčová úroveň pro tyto hypotézy bude úroveň včerejšího VPOCu (bod 1). Pokud na této úrovni najdeme kupce, můžeme očekávat zpětný pohyb vzhůru nebo zpomalení a  vyplnění oblasti nižšího objemu ze včera (ceny 2086 – 2091).

V opačném případě očekáváme klesající pohyb směrem k 2070.

**Hypotézy jsou vždy vytvářeny na první dvě hodiny regulérní US seance, která začíná od 15:30.

S&P 500

S&P 500

I vy vydělávejte na jinak zdarma nedostupných informacích o zobchodovaných objemech! Denní analýzy dle tržní aukce jen na Získejúčet.cz!

Hodně štěstí při obchodování!

Upozornění

Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.