S&P 500 28. 7. 2015

V pondělní analýze jsme následovali hypotézu, která počítala se vstupem agresivních kupců ihned po otevření. Rovněž trh ihned testoval předem stanovenou úroveň na 2057.5, kde vstoupili kupci a trh vytvořil low. Následně jsme došli až na další stanovenou zónu na 2069.5, kde jsme zase vytvořili vrchol dne. Poté se trh držel již v tomto rozmezí a nakonec vytvořil poměrně hezký vyvážený profil.

V době psaní této analýzy (11:40) se trh nachází nad včerejším rozpětí, lze proto uvažovat o reakční prodejní aktivitě směrem do včerejší rovnovážné oblasti. Kupce bychom mohli najít na hladině včerejšího uzavření 2064.25. Z pohledu aukce máme mezi cenami 78-88 slabší strukturu, kterou bychom v následujících dnech vyplnit. Ceny 2088 (VPOC na kompozitním profilu) a 2083 (LVN na mikro kompozitním profilu) by mohly sloužit jako rezistence. Tato druhá část hypotézy platí i pro případ, že bychom reakční prodejní aktivitu nedostali.

V případě, že bychom se dostali hlouběji do včerejšího rozpětí, lze očekávat zpomalení a pokračování níž s prvním targetem na 2051 (netestovaný VPOC).

**Hypotézy jsou vždy vytvářeny na první dvě hodiny regulérní US seance, která začíná od 15:30.

S&P 500 28.7.2015

S&P 500 28.7.2015

I vy vydělávejte na jinak zdarma nedostupných informacích o zobchodovaných objemech! Denní analýzy dle tržní aukce jen na Získejúčet.cz!

Hodně štěstí při obchodování!

Upozornění

Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.