S&P 500 23. 7. 2015

Středeční seance začala očekávanou reakční nákupní aktivitou, která o tři ticky nedošla na cílovou úroveň 2112.75. Přesto pohyb nabídl krásných 9 bodů. Po odmítnutí úrovně 2112 do trhu vstoupili prodejci, kteří nakonec neměli sílu stlačit trh pod již ustanovené low. S&P 500 vytvořil ukázkový vyvážený profil, kde byly krásně respektovány oba hraniční body rovnovážné oblasti.

Dnes můžeme očekávat tři scénáře. Z krátkodobého pohledu jsme v spodní části rovnovážné oblasti a tudíž můžeme spíše očekávat rostoucí pohyb. Z dlouhodobějšího pohledu se nacházíme na hladině neférových vrcholů a v řádu několika dní můžeme očekávat test 2088, což je VPOC dlouhodobého profilu.

První hypotéza (15ti minutový graf) počítá s reakční prodejní aktivitou směrem ke včerejšímu VPOCu a následně testem dolního hraničního bodu rovnovážné oblasti, kde bychom mohli najít kupce, kteří by nemuseli být moc agresivní.  Pokud bychom kdykoliv dostali agresivní kupce, lze očekávat test 2114,5 (bod 1).

Druhá hypotéza počítá s tím, že by kupci mohli vstoupit na střednědobé LVN na 2095 (bod 2), kde bychom mohli mít snahu o udržení mikro-kompozitního profilu.

Třetí hypotéza počítá s tím, že 2095 úroveň nevydrží a v tom případě bychom cílovali 2088 (bod 3), kde bychom mohli čekat zpomalení a tvoření hodnoty.

**Hypotézy jsou vždy vytvářeny na první dvě hodiny regulérní US seance, která začíná od 15:30.

S&P 500 Denní graf

S&P 500 Denní graf

S&P 500 15M TF

S&P 500 15M TF

I vy vydělávejte na jinak zdarma nedostupných informacích o zobchodovaných objemech! Denní analýzy dle tržní aukce jen na Získejúčet.cz!

Hodně štěstí při obchodování!

Upozornění

Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.