S&P 500 22. 7. 2015

V úterní analýze jsme zmiňovali, že očekáváme s větší pravděpodobností klesající pohyb. Hypotéza se mírně změnila, protože trh udělal razantnější klesající pohyb, který posunul otevření na dolní hranici rovnovážné oblasti. Pokud tyto analýzy sledujete, tak již víte, že je v takovémto případě nutné očekávat reakční nákupní aktivitu, kterou jsme také dostali. Trh následně otestoval včerejší VPOC a uzavření, kde vstoupili prodejci. Prodejci dostali trh až na spodní hranici slabé struktury, která zde byla několikrát zmíněna. Posléze trh zpomalil a začal tvořit hodnotu – toto je dokonalá ukázka metodologie teorie aukce.

Dnes budeme pravděpodobně otevírat pod včerejším rozpětím, takže lze očekávat nákupní aktivitu a to do oblasti včerejšího low, VPOCu a pak uzavření. Všechny tyto zóny jsou vhodné pro prodejce. Nicméně, na hodnotě včerejšího low na 2108 se v premarketu vytvořilo poměrně slabé lokální high, které bychom mohli prorazit. Jakmile trh stanoví short z některé z těchto úrovní, můžeme očekávat test 2101 (VPOC mikro kompozitního profilu). Vzhledem k většímu klesajícímu gapu je nutné počítat s tím, že nákupní aktivita ani nemusí přijít.

Jediná nákupní zóna je 2095.25 (mikro kompozitní LVN) či 2092.75 (HVN ze stejného profilu), kde bychom mohli najít kupce a následně tvořit hodnotu v daném mikro-kompozitním profilu.

**Hypotézy jsou vždy vytvářeny na první dvě hodiny regulérní US seance, která začíná od 15:30.

S&P 500

S&P 500

I vy vydělávejte na jinak zdarma nedostupných informacích o zobchodovaných objemech! Denní analýzy dle tržní aukce jen na Získejúčet.cz!

Hodně štěstí při obchodování!

Upozornění

Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.