S&P 500 17. 7. 2015

Čtvrteční obchodní seance byla opět ve znamení kupců. Index S&P 500 otevíral rostoucím gapem a dle teorie aukce jsme očekávali reakční prodejní aktivitu. Tento předpoklad byl správný, ale prodejní aktivita byla omezená a po 4 bodech trh ovládli kupci. Seance byla velice pomalá a i když trh postupně stále rostl, vytvořil vyvážený profil.

Vzhledem k tomu,že trh stále roste, nemáme moc možností, jak využít objemový profil. Z aktivity posledních dnů můžeme usoudit, že trh sice roste, ale nechává za sebou slabou strukturu (body 1,2), které by mohl testovat. Momentálně se trh nachází v mikro-kompozitním profilu, který jsme formovali od 18.6. do 24.6., kde trh včera respektoval horní hranici rovnovážné oblasti vytvořením vrcholu.

Dnes budeme pravděpodobně otevírat opět s rostoucím gapem, takže lze opět uvažovat o prodejní reakční aktivitě směrem k včerejšímu VPOCu, kde bychom mohli následně zpomalit a tvořit hodnotu. V případě agresivních prodejů bych očekával snahu o testování gapu (bod 1). Pokud prodejní aktivitu nedostaneme, lze opět očekávat rostoucí trend.

**Hypotézy jsou vždy vytvářeny na první dvě hodiny regulérní US seance, která začíná od 15:30.

S&P 500 17. 7. 2015 30minutový graf s mikrokompozitním profilem a denními profily

I vy vydělávejte na jinak zdarma nedostupných informacích o zobchodovaných objemech! Denní analýzy dle tržní aukce jen na Získejúčet.cz!

Hodně štěstí při obchodování!

Upozornění

Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.