S&P 500 15. 7. 2015

Pondělní obchodování nám přineslo pomalý rostoucí trend bez větších klesajících swingů. Z dlouhodobého pohledu jsme stále ve rovnovážné oblasti denního kompozitního profilu. Stejně jako včera je aktivita v pre-marketu velice nízká. Díky těmto skutečnostem je obtížné odhadnout, kam by trh mohl směřovat. Pokud bychom překonali včerejší vrchol a pokračovali v rostoucím trendu, tak lze očekávat v pozdější části dne test 2113.5, který je 10 bodů daleko. Pokud bychom drželi včerejší rovnovážnou oblast, tak  bychom mohli najít kupce na intra-denních LVN úrovních 2097.75 a 2095.5 a následně tvořit hodnotu ve včerejším rozpětí. Jakýkoliv propad pod 2095 by mohl vyvolat tlak na test 2088.

 

**Hypotézy jsou vždy vytvářeny na první dvě hodiny regulérní US seance, která začíná od 15:30.

S&P 500 15.7.2015

S&P 500 15.7.2015

I vy vydělávejte na jinak zdarma nedostupných informacích o zobchodovaných objemech! Denní analýzy dle tržní aukce jen na Získejúčet.cz!

Hodně štěstí při obchodování!

Upozornění

Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.