S&P 500 11.8. 2015

V pondělí jsme následovali první hypotézu, která měla za cíl testovat úroveň 2096-2097.5. Toto se přesně stalo. Včerejší den nabídl prakticky pouze stabilní rostoucí trend bez větších korekcí. Ze střednědobého i dlouhodobého pohledu jsme v rovnovážné oblasti.

Vzhledem k tomu, že jsme včera testovali VPOC mikro-kompozitního profilu a nyní v pre-marketu obchodujeme s výrazným klesajícím gapem, můžeme si  tento fakt vyložit za prvé tak, že trh odmítl VPOC mikro-kompozitního profilu, což by znamenalo potencionální korekci níž směrem k 2056. Na druhou stranu, pokud dnes po otevření dostaneme reakční nákupní aktivitu a dostaneme se zpět do oblasti 2097, můžeme očekávat zpomalení a pokračování rostoucího trendu.

Pro reakční nákupní aktivitu máme v blízkosti dvě vhodné zóny a to 2080.5 (bod 1) a 2073.75 (bod 2), která by mohli přilákat kupce. Pokles pod 2073.75 (bod 2) by jasně dával signál o přítomnosti agresivních prodejců a případného testu 2056. Tato hypotéza je rozhodně spíše střednědobá, test 2056 nepředpokládáme dnes.

STAŇTE SE PROFESIONÁLNÍM OBCHODNÍKEM!

**Hypotézy jsou vždy vytvářeny na první dvě hodiny regulérní US seance, která začíná od 15:30.

S&P 500

S&P 500

I vy vydělávejte na jinak zdarma nedostupných informacích o zobchodovaných objemech! Denní analýzy dle tržní aukce jen na Získejúčet.cz!

Hodně štěstí při obchodování!

Upozornění

Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.