Dax Analýza 12. 2. 2018

Rekapitulace předchozího dne

Páteční seance byla z hlediska zón a targetů perfektní. Trh vystoupal k 12 294, kde do trhu vstoupili prodejci, kteří nasměrovali trh k průrazu čtvrtečního low. Kolem supportu 12 036 jsme našli rovněž kupce. Denní low se vytvořilo na 11 897, trh nakonec uzavřel poměrně silně v horní polovině svého denní rozpětí. Dax dnes otevřel s rostoucím gapem.

Důležité Price Action oblasti

  • Support: 12 008
  • Slabší rezistence: 12 405

Statistiky pro dnešní den

  • Reakční aktivita – 86 % na návrat do rozpětí předchozího dne.
  • Ze 17 výskytů kombinace lokace otevření a uzavření máme 100 % na uzavření mimo rozpětí.
  • Více ve Statistické aplikaci.

DOKÁŽETE SPLNIT PRAVIDLA A ZÍSKAT KAPITÁL NA FOREX? VYZKOUŠEJTE SI VÝZVU ZDARMA!

Makroekonomické vyhlášení

  • Žádné významné zprávy pro Dax

Hypotézy pro dnešní seanci

  • Dnes máme poměrně zajímavou statistiku na uzavření mimo rozpětí předchozí seance. High pátku jsme již prorazili a pravděpodobnost toho, že bychom prorazili i low z pátku je pouze 18 %. Statistika na uzavření mimo rozpětí předchozí seance říká, že máme dnes 100 % pravděpodobnost (pouze 17 výskytů!) na uzavření mimo rozpětí páteční seance. Z tohoto můžeme usuzovat, že z pohledu čísel nás dnes čeká spíše long. Zajímavou rezistencí je 12 405, kde by mohli vstoupit prodejci.
  • Pokud se vydáme níž, tak pěkným supportem je cena kolem 12 008, který by mohl sloužit jako odrazový můstek pro vstup kupců. Průraz pod 12 008 není již moc pravděpodobným, ale stát se může jako vždy cokoliv.

Analýza Daxu 12.2.2018

Analýza Daxu 12.2.2018

Proč obchodovat právě Dax prostřednictvím tzv. Contract for Differences? Veškeré výhody i nevýhody naleznete v našem článku na toto téma.

Informace o teorii aukce naleznete zde.

Upozornění

Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.