Důležité body v grafu

Autor: Trader Martin

Zdravím, obchodování se věnuji již téměř 10 let a naprosto souhlasím s názory z článku (Můj koncept), totiž že obchodování vůbec není jednoduchou cestou a že většina takzvaných guru obchodování (ať již v ČR nebo zahraničních) nenabízí v podstatě žádné užitečné informace, žádnou přidanou hodnotu pro začínající tradery, ale především své vlastní kurzy atd.

Pokud bych byl v současné době začínající trader a hledal někoho, od koho se chci učit, vyžadoval bych od něj bezpodmínečně tyto věci:

  • výpis z reálného účtu delší než půl roku
  • živé obchodování – minimální rozsah 10 hodin týdně,
  • analýza trhu dopředu, než k zvažované situaci dojde – tzn. analýzu typu očekávám/stane se tohle a tohle a já chci udělat tohle a tohle, SL a TP budou mít tyto hodnoty tečka
  • Případně aby zmiňovaná osoba například úspěšně prošla zdejší Výzvou.

Takhle je to jednoduché, nicméně (byť to v současné době již nesleduji a nemám tak přehled o všech guru a jejich “nabídkách”) v prvních 4 letech svého obchodování jsem ani v ČR ani v zahraničí nenašel nikoho, kdo by tyto věci nabízel. Zlatým standardem těchto zmiňovaných guru naopak byly zpětné analýzy a komentáře, což je z hlediska tradera, který musí obchodovat budoucnost, tzn. to k čemu teprve dojde naprosto bezcenné a zavádějící.

V současné době, po téměř deseti letech obchodování, znám několik metod, konceptů, které se dají použít a mají určitou statistickou výhodu. Začal bych tím, co je nejznámější, S/R úrovněmi. Většinou se klasické S/R úrovně zakreslují na vrcholech swingů, s čímž já příliš nesouhlasím. Dle mých zkušeností nejvíce respektované úrovně v grafu vznikají tam, kde se nachází co nejvíce high nebo low týdenních svíček/barů. Tento koncept by šel ještě použít i na daily ale tam už ta efektivita klesá, navíc když jde trh do strany, tak vzniká chaos a situace dokáže být značně nepřehledná. Konkrétně tedy jak zjistit důležité body na grafu EUR/USD? Přepnu na barchart, zadám týdenní graf, a hledám místa, kde se nachází nejvyšší koncentrace high/low a ty místa označím (viz. obrázek). Čím více high/low se nachází v pokud možno, co nejužším pásmu (na horizontální linii) tím je toto místo v grafu důležitější.

Teď máme tedy v grafu dopředu vyznačené body o kterých se domníváme, že by mohly mít svůj význam a jak s tím dál pracovat? V podstatě můžou nastat 3 situace:

1. trh se od nich odrazí
Zde záleží samozřejmě na celkovém posouzení situace, zda se trh nachází v trendu atd., ale podstata je zkoušet prodávat/kupovat co nejblíže linii s krátkými SL a pozitivním RRR.
Část pokynů je možno zavěsit čekajícími příkazy (takzvaně na dotek) část pak dát po potvrzení price action, buďto chceme v těchto místech vidět například engulf svíce, které potvrzují náš předpoklad anebo chceme aby se nám poblíž těchto weekly linii vytvořila analogie linie H1/H4 (vlastně S/R u S/R) a pak teprve konáme 🙂

2. trh je prorazí
Zde je možno část pokynů zadat při průrazu (sl se pak umisťuje pod/nad S/R)
Případně je možno počkat až se trh vrátí a pak při retestování místa nakoupíme/prodáme.
A opět je možno část pokynů zadat tzv. při doteku a případně část až opět po potvrzení. Nevýhodou tohoto přístupu je, že občas se (hlavně v rozjíždějícím se silném trendu) trh na tato místa již nevrátí.

3. trh je bude ignorovat (prorazí a vrátí se zpět pod/nad, pak opět prorazí a vrátí se pod/nad,
vlastně na této linii se vytvoří nová range, přičemž tato linie se pak bude nacházet cca v polovině této range. Toto je pro nás ztrátová situace většinou, ale tak to je trading a všechny přístupy nejsou a nikdy nebudou 100%.

 

VYZKOUŠEJTE SI TAKÉ VÝZVU ZDARMA!